Software

Wat is Commpas?

Commpas is een softwaretool ontwikkeld binnen een SharePoint omgeving met het oog op een optimale documentering en distributie van relevante stuurinformatie op het niveau van het ziekenhuis, de professionele dienst, het activiteitencentrum, het zorgprogramma of het Q-team.

De tool is opgebouwd rond het Turimm-concept dat sturing van ziekenhuis en diensten aligneert volgens 9 dimensies die worden gehanteerd als anker voor het ordenen van beleidsinformatie en de analyse/opties/projecten/taken binnen het kader van beleidsplannen.

Klik hier om screenshots van Commpas te bekijken >>

Definiëring en omschrijving van parameters enerzijds en verklarende informatie bij beleidsinformatie anderzijds kunnen op de verschillende niveaus worden gedocumenteerd.

De module beleidsinformatie

De module beleidsinformatie presenteert zich als een "stuur" waarbij de relevante stuurinformatie wordt gealigneerd volgens de verschillende dimensies van het Turimm-concept (1 tot 3 per informatie-element).

Informatie wordt gelinkt vanuit verschillende bestaande informatiesystemen en databronnen zodat het stuur fungeert als een uniforme en gebruiksvriendelijke interface voor alle verantwoordelijken van het ziekenhuis binnen die omgevingen waar ze toegangsrechten hebben.

De module beleidsplan

De module beleidsplan wordt gevisualiseerd als een dambord.

De bestaande situatie is opgebouwd uit relevante cijfers en documenten gealigneerd volgens de dimensies van het Turimm-concept.

Dit fungeert als aanknopingspunt voor een strategische analyse (swot) met daaruit voortvloeiende strategische opties waarbij de indicator op het dambord de geconsolideerde status weergeeft van de stand van zaken van de realisatie van de opties/projecten en de resultaatsindicatoren.

Opties worden verder verfijnd en uitgewerkt tot projecten en taken die net als de opties zelf, gedocumenteerd zijn binnen een formulier dat het eigenaarschap omschrijft, de doelstellingen, de randvoorwaarden, het implementatieplan, de engagementen van de stakeholders, de benodigde resources en de KPI’s.

Het dambord wordt afgesloten met een check om de realisatie van het beleidsplan te evalueren.

De module accreditering

De module accreditering is eveneens opgebouwd binnen het "dambordformat" waarbij vertrokken wordt van de zogenaamde compliantie t.o.v. het genormeerd systeem.

Hier vertrekt men van de criteriumfiche waarbij de definitie en interpretatie van het betrokken normelement is opgenomen en waarbij kan worden aangegeven in hoeverre beleid/procedures/meetmethoden rond dit normelement zijn gerealiseerd en in hoeverre dit op de verschillende units de facto wordt nageleefd.

Op dezelfde wijze als voor de beleidsplannen kunnen hier ook opties, projecten en taken worden ontwikkeld en gedocumenteerd evenals een status op basis van zelfevaluatie, interne audit en externe audit.

Koppelingen kunnen worden gerealiseerd met andere softwares voor accreditatie en de resultaten van audits en evaluaties kunnen automatisch worden opgeladen via een excel format op voorwaarde dat de dimensionering identiek is met deze die binnen Commpas is opgenomen.

Er kan eveneens worden gewerkt met thema’s die eenduidig zijn gekoppeld aan een specifieke set van normelementen.

Een rapporteringsview is voorzien om de status te beoordelen van compliantie, opties en projecten op een geconsolideerd niveau (normstelsel, normenset) alsook een geconsolideerde rapportering op het niveau van een specifiek criterium over verschillende organieke units heen.

De software is geschreven als een specifieke solution op een SharePoint 2013-platform (Enterprise-versie is niet noodzakelijk).

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x